Local Hero Award "Joe Cattini" 2023

€ 42,35
Artikelnummer: Joe_Cattini_Award_2023_0021

Op 17 januari 2023 is de veteraan Joe Cattini 100 jaar geworden. In Eindhoven is deze man al jaren een beroemdheid, hij is één van de bevrijders die op 18 september 1944 Eindhoven bevrijden. Op zondag 15 januari is met een concert in de Catharinakerk zijn verjaardag gevierd, dit is opgenomen en op zijn verjaardag aan dhr. Cattini in Engeland overhandigd. Van de burgemeester ontvangt Joe het ereburgerschap van Eindhoven, voor zijn heldendaden tijdens de bevrijding op 18 september 1944.

Dit was gelijk de aftrap van een nieuwe, 2-jaarlijkse award, de "Local Hero Award" met de beeltenis van Joe Cattini. Om de 2 jaar wordt deze award toegekend aan een persoon van tussen de 16 & 24 jaar oud die "een uitzonderlijke gedrevenheid en vastberadenheid hebben getoond in het kader van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid".


Datum: 15-01-2023